تصویر پلنگ در منطقه حفاظت شده قمصر و برزک کاشان، تصویر از علیرضا نادری ، باز نشر در صدا و سیما

حالا بعد از مدتها دو منطقه حفاظت شده در استان اصفهان از جمعیت پلنگ برخوردار هستند ، پناهگاه حیات وحش عباس آباد در نائین و حالا با ثبت حضور پلنگ در منطقه حفاظت شده قمصر و برزک در کاشان(توسط علیرضا نادری).

منطقه عباس آباد نایین ، منطقه کلیدی و کریدوری مهم برای پلنگ است ، این منطقه با توجه به پیوستگی که با پارک ملی سیاه کوه اردکان و همچنین بند انارک و سپس منطقه بزرگی ، خارو و یخاب در جنوب پارک ملی کویر دارد زیستگاهی بسیار مهم برای پلنگ است.

کوهستان کرکس که با وسعتی زیاد دو منطقه حفاظت شده ، یکی منطقه حفاظت شده کرکس با وسعت 114000 هکتار و یکی منطقه حفاظت شده قمصر و برزک با وسعت 60000 هکتار و علاوه بر آن شامل مساحت گسترده از دشتها و تپه ماهورها در اطراف و همچنین رشته کوههایی گسترده مابین و اطراف این دومنطقه حفاظت شده است که آن را به زیستگاهی مهم برای پلنگ تبدیل می کند، چون پیوستگی گستردگی مناسبی دارد. با توجه به گزارشهای متعدد از مهاجرت قوچ و میش از منطقه کرکس به پناهگاه حیات وحش موته و بالعکس، این منطقه با زیستگاه ارزشمند و غنی موته هم تبادل ژنتیکی دارد. تنها مشکل عمده متاسفانه بهره برداری از تعداد زیادی معدن در منطقه کرکس است که آسیبی جدی به زیستگاه وارد کرده است.

مطالب مرتبط :

پلنگ های ایران چقدر به هم دسترسی دارند ؟

پرچمدار تنوع زیستی ایران چه گونه ای است ؟