مجله اینترنتی گربه سانان ، یک پایگاه اینترنتی است که به بررسی وضعیت گوشتخواران ایران و جهان بویژه گربه سانان و همچنین مطالب محیط زیست میپردازد. 

 

نقل مطالب وب سایت Panthera.ir تنها با ذکر نام سایت و نویسنده آزاد است .

 

نویسنده  : محمد بهشتی زواره