مجله اینترنتی گربه سانان ، یک پایگاه اینترنتی است که به بررسی وضعیت گوشتخواران ایران و جهان بویژه گربه سانان و همچنین مطالب محیط زیست میپردازد. 

 

نقل مطالب وب سایت Panthera.ir صرفا به صورت جزئی و ارجاع به سایت امکان پذیر است و نقل کلی مطالب امکان پذیر نیست.

نویسنده  : محمد بهشتی زواره