حسن اکبری ، یکی از علاقه مندترین و خوش فکرترین مدیران محیط زیست است، کارنامه علمی قوی، کارنامه عملی پر بازده اش در اداره محیط زیست یزد، انتقال گورخر ها از پارک توران به تنگ حنا در کالمند بهادران، رشد کمی و کیفی مناطق تحت نظارت استان یزد، تاسیس قرق های خصوصی همه نشان از توانمندی او دارد.

یادم هست که در بازدیدی که چند سال قبل از منطقه نایبندان طبس داشتم و دکتر حسن اکبری هنوز آنموقع در یزد بود، محیط بان همراه ما با چه شور و شعفی از علاقه و دانش و دغدغه حسن اکبری نسبت به مناطق حفاظت شده در طول حضورش در نایبندان برای تحقیقات حرف می زد. امیدوارم فصل خوبی برای محیط طبیعی ایران رقم بخورد.

مطالب مرتبط:

منطقه کالمند بهادران یزد

قرق های اختصاصی و شکار