تصویر پلنگ در منطقه حفاظت شده قمصر و برزک کاشان، تصویر از علیرضا نادری ، باز نشر در صدا و سیما

حالا بعد از مدتها دو منطقه حفاظت شده در استان اصفهان از جمعیت پلنگ برخوردار هستند ، پناهگاه حیات وحش عباس آباد در نائین و حالا با ثبت حضور پلنگ در منطقه حفاظت شده قمصر و برزک در کاشان(توسط علیرضا نادری).

منطقه عباس آباد نایین ، منطقه کلیدی و کریدوری مهم برای پلنگ است ، این منطقه با توجه به پیوستگی که با پارک ملی سیاه کوه اردکان و همچنین بند انارک و سپس منطقه بزرگی ، خارو و یخاب در جنوب پارک ملی کویر دارد زیستگاهی بسیار مهم برای پلنگ است.