شکار ببر در نپال در سال 1911 ، تصویر از سایت mongabay

در مورد شکار و موافقان و مخالفانش اخبار زیادی منتشر میشود، عده ای مخالف و عده ای موافق. علی الخصوص شکار تروفه در آفریقا از بحث های داغ مابین طرفداران و مخالفان است. اما به تازگی خبری منتشر شده است البته در مورد شکار، آنهم شکار ببر. آخرین باری که یادم می آید فردی قانونی ببر شکار کرده باشد، شکار ببر توسط عبدالرضا پهلوی است که در کره شمالی انجام شده است.