حسن اکبری ، یکی از علاقه مندترین و خوش فکرترین مدیران محیط زیست است، کارنامه علمی قوی، کارنامه عملی پر بازده اش در اداره محیط زیست یزد، انتقال گورخر ها از پارک توران به تنگ حنا در کالمند بهادران، رشد کمی و کیفی مناطق تحت نظارت استان یزد، تاسیس قرق های خصوصی همه نشان از توانمندی او دارد.