یک خانه محلی در بوتان با نقاشی ببر ، تصویر از امانوئل روندئو ، WWF/UK ، باز نشر در Guardian.

در مطلبی که چند وقت پیش در مورد ببرهای بوتان منتشر کردم و در آن مستند سرزمین گمشده ببر  - که به بررسی وضعیت ببر در بوتان میپردازد را معرفی کردم . مستند در سال 2010 از BBC  پخش شده بود و تصاویر جالبی از ببرها در بوتان ازجمله در ارتفاع بالاتر از 4000 متر ثبت کرده بود.

اما اطلاعات جدیدتری هم از این زیستگاه بی نظیر برای ببرها منتشر شده است ؛ امانوئل روندئو (Emmanuel Rondeau) عکاس فرانسوی ، در سال 2017 یک پروژه دوربین گذاری در بوتان را اجرا کرده است که تصاویر بی نظیر و این بار با کیفیت بالا از ببرهایی که در ارتفاعات بالای 3300 متری زیست می کنند، ثبت کرده است .

روندئو در مورد زیستگاههای ببر در بوتان مینویسد :

بوتان کشور کوچکی است اما تعهد زیادی به حفاظت از محیط زیست دارد ، با بیشترین پوشش جنگل در آسیا ، 70 درصد سطح بوتان از جنگل پوشیده است ؛ 5 میلیون هکتار از وسعت این زیستگاهها حفاظت شده است.  این منطقه در قلب هیمالیای شرقی قرار گرفته است و یکی از 10 نقطه برتر جهان از نظر تنوع زیستی است . ( در مورد رتبه تنوع زیستی کشورها ادعاهای زیادی مطرح میشود ، به مطلب -آیا ایرانی پنجمین تنوع زیستی دنیا است- نگاه کنید.)  

ببر در بوتان ، تصویر از امانوئل روندئو ، WWF/UK ، Guardian

جمعیت ببرها در بوتان در حال بهبودی است ، تخمین فعلی زیست 103 فرد ببر بنگال در بوتان است ، که 30 درصد بالاتر از آمار قبلی است ( 103 ببر آمار سال 2017 است) . با اینکه بوتان در حال توسعه است و هر روز تاسیسات و جاده ها در بوتان گسترده میشوند ، برای اینکه در مهاجرت حیات وحش اختلالی ایجاد نشود شبکه گسترده ای از کریدورها در بوتان تامین شده است تا حیات وحش بتوانند بین نقاط مختلف جابه جا بشوند ؛ این پروژه با همکاری WWF  انگلستان ، WWF بوتان و سرویس پارکها و جنگلهای بوتان اجرا شده است ( این مسئله نشان می دهد همکاری های بین المللی چقدر میتوانند به تامین بودجه برای حفاظت در کشورهای مختلف کمک کنند. )

WWF  نقش پررنگی در پروژه TX2 بازی می کند پروژه اس که قرار است ببرهای دنیا را تا سال 2022دو برابر کند. ( این پروژه موفقیت های نسبی خوبی در برخی مناطق داشته است.)

تصویری بسیار زیبا از ببری که مستقیما به دوربین تله ای خیره شده است ، بوتان ، امانوئل روندئو ، WWF/UK ، Guardian

WWF هم درباره پروژه عکاسی امانوئل روندئو تاکید کرده است ، ماموریت روندئو عکاسی از ببرهای بنگال بوتان بوده است که در ارتفاعات بلند بوتان زندگی میکنند و به سختی دیده میشوند ؛ روندئو بعد از یک ماه تلاش و گرفتن تصاویر مختلف از حیات وحش بوتان ، تصویر بی نظیری از ببر در بوتان ثبت کرده است که به راستی زیباست . ببر در حالی که با آرواره ای باز از میان درختان رو به جلو می آید مستقیما به دوربین تله ای خیره شده و تصویری عالی را برجای گذاشته است. این تصویر در یکی از کریدورهایی که به منظور جابه جایی حیات وحش در بوتان در نظر گرفته شده اند گرفته شده است .

امیدوارم در ایران هم استفاده از دوربین های تله ای را هموارتری پیش رو داشته باشد و بیشتر به شناخت ما از حیات وحش و مهاجرت های آن کمک کند. 

مطالعه بیشتر:

وبسایت Emmanuel Rondeau

WWF

Guardian