پرنده نگری در ایران نسبتا رشته جوانی محسوب می شود ، منابع پرنده نگری در ایران هم به همین نسبت اندک هستند. من اولین بار در بازار کتابهای دست دوم دنبال کتاب پرندگان ایران درک اسکات که قبل از انقلاب چاپ شده بود گشتم ، ولی موفق به یافتن آن نشدم . کمی بعد کتاب پرندگان ایران جمشید منصوری که در سال 1379 توسط نشر ذهن آویز چاپ شده بود در دسترس قرار گرفت و با این کتاب برای اولین بار موفق شدم در مورد پرندگان ایران منبعی در اختیار داشته باشم ، خوب یادم هست دوست علاقه مندی که موفق به خرید کتاب نشده بود سالها امکان خرید منبعی در مورد پرندگان را نداشت ، تا زمانی که چاپ های بعدی کتاب پرندگان ایران در سالهای بعد (از جمله نمونه ای که من در اختیار دارم چاپ سال 1392 است) دوباره در دسترس قرار گرفت.

به موازات آن کتاب پرندگان خاورمیانه ، به زبان انگلیسی ، Birds Of The Middle East ، هم در مورد استفاده طبیعت دوستان قرار گرفت. ( نوشته Richard Porter & Simon Aspinall) ، کتاب کامل و جامع و معتبر با تصاویر بسیار خوب .

بعد تر ، پرویز بختیاری هم سلسه کتابهایی مانند جغدهای ایران که قبلا معرفی کردم نوشت ، ولی کتابهای جامع مورد استفاده به زبان فارسی شامل کتاب راهنمای پرندگان ایران جمشید منصوری بود.

کتاب جمشید منصوری ، کتاب کاملی بود اما من به شخصه بعد از یکی ، دو بار که کتاب را همراهم به مناطق حفاظت شده بردم متوجه شدم که حجم کتاب مناسب سفرهای طبیعت گردی نیست.

مشکل همراه داشتن یک منبع پرنده شناسی همیشه وجود داشت ، تا اینکه با کتاب راهنمای میدانی پرندگان ایران نوشته فرید مبصر آشنا شدم. کتابی که جای خالی اش واقعا در عرصه زیست شناسی ، پرنده نگری و طبیعت گردی ایران احساس میشد.

کتاب راهنمای میدانی پرندگان ایران فرید مبصر ، با قطع مناسب ، حجم کم و جامع بودن و به روز بودن نقشه های پراکنش ، کیفیت چاپ بالا و امکان حمل و نقل آسان قطعا بهترین کتاب پرندگان ایران برای علاقه مندان و محققان ایران در عرصه های طبیعی است.

کتاب تمام 549 گونه پرنده ایران را با تصاویر گویا و رنگی ، نقشه پراکنش دقیق پوشش می دهد. مقیاس جالب تمام پرندگان (اندازه تمام پرندگان با 4 پرنده نام آشنا مثل کبوتر چاهی مقایسه شده اند) در توضیح پرندگان آمده است .

در ابتدای هر راسته هم توضیح کوتاهی در مورد راسته و خانواده آمده است. کتاب راهنمای میدانی پرندگان ایران توسط مبصر نوشته شده است ، با همکاری محمد توحیدی فر ، پرویز بختیاری ، ابوالقاسم خالقی زاده . کتاب توسط فرید مبصر نشر شده است . برای تهیه کتاب میتوانید به سایت شیکرا مراجعه کنید.