اسماعیل کهرم ، چهره شناخته شده ای برای محیط زیست است ، او سالها در سازمان محیط زیست ایران فعالیت کرده است و قلم و چهره اش برای مردم و اهالی محیط زیست آشناست.

اسماعیل کهرم را عمدتا از طریق مقالاتی که معمولا در دوره ای در مجله شکار و طبیعت می نوشت میشناختم ، مقالاتی جالب و با قلمی خاص بود ؛ به تازگی کتاب خاطرات او در بازار منتشر شده است .

از محیط زیستی ها کمتر کتاب خاطرات منتشر شده است ، تنها کتاب خاطرات اسکندر فیروز که قبلا در همین وبسایت در موردش نوشتم منتشر شده است و اگر هم از محیط زیستی ها کتاب خاطراتی به بازار آمده است ، من ندیده ام.

کتاب خاطرات یک عابر یک کتاب دنبال هم به سیاق معمول کتاب های خاطرات که از کودکی فرد شروع شده و ما در روند زندگی همراه نویسنده می شویم نیست. کتاب به صورت خاطراتی در حد یک پاراگراف و ندرتا یک صفحه به موضوعات مختلف میپردازد و سپس سراغ موضوع بعدی میرد.

خاطرات درس خواندن در انگلستان ، استخدام در سازمان محیط زیست ، بازدید از مناطق مختلف حفاظت شده ، سفرهای نویسنده به قسمتهای مختلف ایران و جهان و ... همگی در غالب این مطالب پاراگراف های کوتاه آمده است. برخی از مطالب را قبلا من در مجلات شکار و طبیعت به قلم نویسنده خوانده بودم.

قلم اسماعیل کهرم گیراست ، در برخی موارد مانند بازی کردنش در رنگ ارغوان حاتکی کیا به اتفاق محمد علی اینانلو بسیار خواندنی است ،قسمتی از همین خاطره را اینجا می آورم :

-یک روز محمد اینانلو (ممد) تلفن کرد . با صدای بی نظیرش گفت : اسماعیل ، فیلم بازی میکنی ؟ بلافاصله گفتم بله ، به شرط آنکه رل نعش نباشه ، فیلم کی هست ؟ گفت حاتمی کیا ...

چند ایراد ویرایشی در کتاب وجود دارد ، از جمله اینکه به نظر میرسد متن اولیه کتاب توسط ناشر بازبینی نشده است زیرا برخی از پاراگرافها دو بار تکرار شده است و تقریبا در هر صفحه یک غلط املایی به چشم میخورد.

خاطرات یک عابر توسط نشر ماهریس ، با مقدمه علی دهباشی توسط نشر ماهریس در سال 1397 منتشر شده است.