دامهای هوایی فریدونکنار ، ایرنا

این روزها ، آمار مختلفی از شکار پرندگان مهاجر در فریدونکنار خصوصا و دیگر نقاط کشور عموما به چشم می خورد . از جمله در مقاله ای در روزنامه گاردین ، این رقم یک میلیون ذکر شده است (فقط برای فریدونکنار ، جمعیت کلی دو میلیون برآورد شده است که تخمین زده شده نیمی از آنها شکار میشوند. )

شکار پرندگان مهاجر در لبنان ، منبع

پرونده شکار در فریدونکنار وارد روند پیچیده و طولانی ای شده که برخورد با آن را به یکی از معضلات سازمان حفاظت محیط زیست تبدیل کرده است . اما باید توجه داشته باشیم که شکار پرندگان مهاجر یک معضل جهانی است که در تمام دنیا به اشکال مختلف وجود دارد . سایت Birdlife.org که در زمینه حفاظت از پرندگان فعالیت میکند البته آمار کل پرندگان شکار شده در ایران را 800 هزار برآورد میکند . البته باید توجه کنیم که این آمار ها تخمین های زیادی دارند ، ولی به گوشه ای از آمار های موسسه در برآورد مفصل منتشر شده در سال  2016 از شکار 25 میلیون پرنده در حوزه مدیترانه که طی یک تحقیق دامنه دار منتشر شده است : ( آمار پرندگانی که سالیانه در این حوزه شکار میشوند)

شکار پرندگان مهاجر در لبنان ، منبع

فرانسه : 500 هزار

ایتالیا : 5 میلیون و 600 هزار

قبرس : 2 میلیون و سیصد هزار

مصر : 5 میلیون و هفتصد هزار

لبنان : 2 میلیون و ششصد هزار

سوریه : 3 میلیون و 900 هزار

یونان : 700 هزار

کرواسی : 500 هزار

توجه کنید که رقم شکار پرندگان برای بسیاری از این کشورها به شدت با توجه به وسعت اندکشان بالاست . برای مثال در مورد لبنان شکار پرندگان مهاجر در حدی است که به چاله سیاه پرندگان مهاجر مشهور شده است ، میشل عون رییس جمهور وقت ( 2017) درخواست توقف این روند شکار پرندگان مهاجر را مطرح کرد . در مورد خاورمیانه برآورد برای برخی کشور ها از طرف Birdlife.org به این شرح است :

عربستان : یک میلیون و هفتصد هزار

یمن : 270 تا 320 هزار

ایران : 800 هزار

البته در گزارش تاکید شده که امار فقط برای بخشی از این دو کشور (ایران و عربستان ) در دسترس است . تخمین زده میشود که در کل در سه منطقه ایران ، عراق و شبه جزیره عربستان بین 1.7 تا 4.6 میلیون پرنده شکار میشوند. ولی حالا باید به این نکته توجه کرد که اگر حوزه مدیترانه و خاورمیانه به چنین مقصد ناامنی برای پرندگان مهاجر تبدیل شده اند ، آینده مهاجرت پرندگان نیاز به اقداماتی در سطح منطقه ای پر از آشوب دارد ؛ اقدامی که ساده نخواهد بود . اما این یک معضل جهانی و منطقه ای است و تنها شامل ایران نمیشود .

فروش فلامینگو در جاده ای در عراق ، منبع

 

منابع :

 https://www.birdlife.org

https://www.theguardian.com

https://www.al-monitor.com