مدت زمان: 20 ثانیه

جمعیت های مختلف پلنگ در کشور ، در حال حاضر در برخی نقاط پویا هستند ، زیستگاهها جمعیت کافی برای ادامه حیات پلنگ ها را دارا هستند ، زیستگاهها جزیره ای نیستند ، طعمه کافی و امنیت کافی وجود دارد . زیستگاههای پلنگ در شمال شرق کشور عموما این ویژگی ها را دارند ، نوار جنوبی دریای خزر هم همین طور  . اما در بخش های مرکزی ، در مناطقی مانند منطقه حفاظت شده بافق ، پارک ملی بمو ، پناهگاه حیات وحش عباس آباد و پارک ملی خبر، ما جمعیت هایی از پلنگ را داریم که در زیستگاههایی زیست می کنند که پیوستگی با زیستگاههایی دارند که حضور پلنگ در انها قطعی نیست .

باید توجه کرد که این زیستگاهها برای حفاظت از تنوع ژنتیکی پلنگ در ایران اهمیت بسیاری دارند و باید جریان ژن برای جلوگیری از درون آمیزی جمعیت های پلنگ در آنها وجود داشته باشد.

یکی از زیستگاههایی که به تازگی تصاویری از پلنگ در آن بدست امده ، هرمزگان است . دوربین های تله ای که در این منطقه کار گذاشته شده اند ، در منطقه چمپه تصاویر زیبایی از پلنگ ضبط کرده اند . با توجه به این که این منطقه جمعیتی از پلنگ در خارج از مناطق فعلی زیستگاه پلنگ را دارا می باشد ، اهمیت زیادی دارد.

منطقه چمپه با حمایت موسسه میراث حیات وحش پارسیان و با کمک مردم محلی و نظارت سازمان محیط زیست بندر لنگه در استان هرمزگان حفاظت می شود.

کوه چمپه در 60 کیلومتری شمال بندر لنگه قرار دارد . مناطق استان هرمزگان تا به حال کمتر از نظر دارا بودن جمعیت پلنگ مورد توجه بوده اند . با توجه به اینکه مناطق کوهستانی در این مناطق پیوسته هستند ، احتمال حضور جمعیتی پویا از پلنگ در این مناطق علی رغم عدم حفاظت در سالهای گذشته بالاست.

 

فیلم بالا که یک پلنگ ماده توسط دوربین تله ای کارگذاشته شده در استان هرمزگان را نشان میدهد ، با همکاری موسسه میراث حیات وحش پارسیان ، محیط زیست بندرلنگه و توسط حسن راغ و حسن راغ کوچک کارگذاشته شده است.

فیلمهای دیگر را میتوانید در حساب کاربری اینستاگرام موسسه میراث حیات وحش پارسیان در اینستاگرام .( اینجا ) مشاهده کنید