کاور

در کلان شهرهای کشور این روزها پدیده وارانگی هوا حکم فرماست ، در برخی مانند تهران کار به تعطیلی مدارس کشیده است ، راههای بسیار زیادی برای مبارزه با آلودگی هوا پیشنهاد میشود ، از زوج و فرد کردن تردد خودروها تا انتقال صنایع آلوده کننده محیط زیست به بیرون از شهرها .

در بسیاری از کلان شهرهای ایران ، خودروها متهم شماره یک آلودگی هوا هستند مانند تهران . در برخی مانند اصفهان و اراک صنایع هم نقش پررنگی دارند.

اما آنچه مغفول مانده حجم بالای آلودگی هوا ناشی از تاسیسات گرمایشی منازل است . هنوز هم بسیاری از منازل ایرانی با بخاری یعنی با پایین ترین بازدهی گرم میشوند و همچنین فرهنگ استفاده از انرژی ارزان نیز مردم را به جای استفاده از لباسهای گرم و پنجره دوجداره ، به استفاده بیشتر انرژی و طبعا آلودگی هوا تشویق میکند.

سید حسین امیر فضلی در تاریخ 14 دی ماه جاری طی مقاله ای در روزنامه شرق نکات جالبی در مورد مصرق بی محابای گاز در ایران نوشته است . 60 تا 80 درصد گاز کشور در فصل سرما در قسمت خانگی مصرف میشود . یعنی از حدود 700 میلیون متر مکعب تولید روزانه ، عمده آن در فصول سرد در خانه ها و در فصول گرم در نیروگاهها برای تولید برق سیستمهای سرمایشی استفاده می شود.

این حجم عظیم مصرف گاز آلودگی بالایی را به شهرهای ما تحمیل میکند و بالاتر از آن به گرمایش جهانی دامن میزند .

مصرف بهینه گاز کار ساده ای است ، با خاموش کردن سیستمهای گرمایشی هنگام خروج از خانه و محل کار ، پوشیدن لباس گرم در منزل ، استفاده از پنجره های دوجداره قدمی کوچک اما مهم در مبارزه با آلودگی هوا و گرمایش جهانی برداریم.

تصویر : خبرگزاری مهر ، عالیه سعادت پور

محمد بهشتی زواره
توضیحات (0)