کاور

زنگوله بال پرنده ایست که عمدتا در نوار شمالی ( عمدتا شمال شرق و شمال غرب ) ایران به صورت مهاجر دیده می شود و گزارش دقیقی از حضور آن در قسمتهای مرکزی و جنوبی وجود ندارد ، اما به تازگی تصاویر جالبی از این پرنده در حاشیه پناهگاه حیات وحش عباس آباد در نایین ، استان اصفهان به دست آمده است که نشان میدهد این پرنده به سمت مناطق جنوبی تر گسترش یافته است.

تصویر : سایت اداره محیط زیست اصفهان ، عکاس : مهدی جلال پور

محمد بهشتی زواره
توضیحات (0)