کاور

پیرو بحث قبلی در مورد شکار در ایران بد نیست نگاهی به امار رسمی شکار در ایران هم بیندازیم ، روزنامه آرمان در تاریخ 11 آبان ماه سال جاری ، صفحه ای را به وضعیت شکار در ایران اختصاص داده و آمار های صادره سالیانه را بررسی کرده است ، در سالهای اخیر ، سال 1392 تعداد 304 پروانه شکار چهار پا در ایران صادر شده است که شامل 41 پروانه برای اتباع خارجی هم بوده است. ) در سال 1393 شکار چهار پا ( به غیر از گراز ) ممنوع بوده است، در مورد شکار در سال 1394 در این گزارش مطلبی نیامده ولی ظاهرا از سال 1393 به بعد به دلیل عمدتا خشکسالی حاکم بر زیستگاههای ایران ، دیگر مجوز شکاری صادر نشده است .

اما در مورد شکار غیر مجاز گرچه امار مستندی وجود ندارد ، اما برخی محیط بانان معتقد هستند که هر ساله حدود 10 درصد از جمعیت مناطق حفاظت شده شکار میشوند .

اماری که در سال 1394 از دفتر شکار و صید سازمان محیط ریست منتشر شده است ، به این قرار است : ۷۲971 راس قوچ میش، ۵۱۸۰۳ راس کل و بز، ۱۷۵۱۷ راس آهو و ۲۲۸۹ راس جبیر در سال 1394 در مناطق حفاظت شده ایران سرشماری شده اند. گرچه نمیتوان آمار 10 شکار غیر مجاز در ایران را به تمام مناطق تعمیم داد ولی از کل 144580 چهار پای سرشماری شده در ایران ، 14458 راس به صورت غیر مجاز شکار میشوند . ( آمار گونه هایی مانند مرال ، شوکا ، گورخر ، گراز و گوشتخواران توسط دفتر شکار و صید منتشر نشده است ولی به هر حال درصدی از شکار غیر مجاز هم مربوط به این گونه هاست ) .

در مورد پرندگان مهاجر در ایران متاسفانه آمار دقیقی وجود ندارد ، به دلیل خشک شدن بسیاری از تالابهای مهم ، آمار این پرندگان کاهش داشته است ، ولی در بسیاری از مناطق مانند فریدونکنار ، میانکاله و تالابهای گیلان ، تعداد قابل توجهی از پرندگان مهاجر در فصل مهاجرت فرود می آیند .

مجددا روزنامه آرمان در تاریخ 16 آبان  ، در طی مصاحبه ای از قول دبیر سمن های زیست محیطی استان مازندران با ایلنا ، تعداد پرندگان مهاجر به ایران را 1 میلیون پرنده عنوان کرده که حدود 700 هزار پرنده به صورت غیر مجاز شکار میشوند که تقریبا نیمی از پرندگان مهاجر را تشکیل میدهد . البته این امار و آمار 10 درصد شکار غیر مجاز که در بالا ذکر شد همه تخمین هستند که تایید نشده اند.

پ.ن : تصویر قوی گنگ در میانکاه از سید بابک موسوی

محمد بهشتی زواره
توضیحات (0)