کاور

بعد از پایش های اخیر که عمدتا در سال 95 و در زیستگاههای جنوبی یوز در ایران در استان یزد انجام شده نتایج زیادی از این دوربین گذاری ها ( پایش ها بواسطه دوربین تله ای و در مقیاس وسیع با تعداد نسبتا بالای دوربین های تله ای انجام شده است ) ، منتشر شده که برخی بحث بسیاری بوجود آورده اند . از جمله اینکه فقط دو یوز ماده در این تصاویر شناسایی شده اند.

در حال حاضر بر اساس واقعیات موجود و تصاویر بدست آمده از دوربین های تله در ایران ، فقط در چهار استان یزد ، سمنان خراسان جنوبی و خراسان رضوی یوز زیست میکند و به نظر میرسد بقیه مناطق مانند پناهگاه حیات وحش عباس آباد ( استان اصفهان ) ، منطقه راور ( استان کرمان ) ، دشت کویر مرکزی ( استانهای اصفهان ، تهران و سمنان ) در حال حاضر جمعیتی از یوز را پذیرا نیستند .

نکته ای که معمولا در هنگام بررسی پایشهای جدید  یوز در ایران مغفول می ماند ، این است که پایشها در سالهای اخیر بسیار دقیق تر هستند ، بنابر این آمار دقیق تری بدست میدهند ، در حالی که عموما در سالهای گذشته تطبیق خالهای تصاویر بدست آمده از یوز چندان مورد توجه نبوده است و نتیجتا مشخص نبوده است تصاویر متعلق به چند فرد مجزا است. در حالی که اخیرا این پایش دقیقا انجام میپذیرد و خالها تطبیق و هر عکس مشخصا بررسی میشود که مربوط به کدام فرد یوز است . مهاجرت های طولانی یوز عمدتا در کشورمان به همین دلیل شناخته شد که تطبیق خالها در دستور کار قرار گرفت . بنابر این نمیتوان به طور قطع نظر داد که 30 یوز فعلی در ایران قبلا چند قلاده بوده اند که اکنون به 30 قلاده رسیده اند ؟

آمار فعلی وجود حدود 30 فرد یوز در ایران را تایید میکند که متاسفانه در کنار یکدیگر هم نیستند یعنی این 30 فرد مختلف یوز در سه استان کشور پراکنده و به یکدیگر دسترسی ندارند . بنابر این هر روز زایایی و تنوع این جمعیت کاهش و عوامل مختلفی که روی یک جمعیت پویا تاثیری ندارند ، روی این جمعیت 30 قلاده ای تاثر زیادی خواهند گذاشت . عواملی مانند تصادفات جاده ای و شکار غیر مجاز در حال حاضر پاشنه آشیل یوزهای ایران به حساب می آیند.

پ.ن : تصویر از انجمن یوز پلنگ ایرانی ، نتیجه پایشهای اخیر در استان یزد که رفت و آمد یوز بین مناطق آزاد بهاباد و دره انجیر را نشان میدهد و همچنین با تطبیق خالها مشخص است که یوز ها قبلا هم در این منطقه شناسایی شده اند .

محمد بهشتی زواره
توضیحات (0)