کاور

کارشناسان موسسه میراث حیات وحش پارسیان و محیط بانان پارک ملی گلستان ، روز 5 بهمن ماه سال جاری تصویری از یک توله پلنگ در پارک ملی گلستان تهیه کردند ، تصویری از یک توله که مادرش آن را در زیر درختی پنهان کرده بود و به نظر 20 تا 50 روزه میرسید.

سالهاست که زمان جفت گیری پلنگ در ایران را اواسط  زمستان عنوان میکنند ، تاریخی که بر مبنای آن بایستی توله ها در بهار به دنیا بیایند. با توجه به زمان 95 روزه بارداری پلنگ ، جفت گیری این پلنگ بایستی با توجه به سن توله ، آخر تابستان صورت گرفته باشد .

گربه سانان و گوشتخواران در ایران به غیر از یوزپلنگ عمدتا شب شکار و شب فعال هستند و اصولا قبل از ورود دوربین های تله ای حتی از رفتار ، قلمرو و مسیر مهاجرت یوز که روز گرد است هم اطلاع چندانی در دست نبود . با ورود دوربین های تله ای پنجره جدید برای شناسایی رفتار گربه سانان و گوشتخواران به روی محققان محیط زیست باز شد .

در حال حاضر به نظر میرسد اطلاعات موجود در مورد گوشتخواران در ایران بسیار ناقص است . در جریان تحویل دلبر ( توله یوز نر که در توران به محیط زیست تحویل شد ) هم در مورد تاریخ و سن این توله اختلاف نظر جدی وجود داشت .

راه طولانی برای تحقیق در مورد گوشتخواران ایران در پیش است و با توجه به در تهدید بودن اکثر این گونه ها ، اهمیت شناخت رفتار ، تولید مثل ، قلمرو ، شکار و مهاجرت آنها بیش از پیش اهمیت یافته است . تحقیقاتی مانند نصب گردنبند ماهواره ای و بررسی دقیق پراکنش برای گونه هایی در خطری مانند یوز ، بسیار ضروری است و با توجه به تعداد اندک یوزهای باقیمانده در طبیعت ، این کار بایستی بدون هیچگونه فوت وقتی صورت گیرد.

در مورد پلنگ هنور برای تعیین پراکنش این گونه و مهاجرت آن کار بسیاری پیش روست. رفتار شناسی و تعیین دقیق مسیر های مهاجرت ، رقابت افراد بالغ که باعث طرد پلنگ های جوان و رو آوردن آنها به زیستگاههای حاشیه ای میشود بسیار ضروری است. در مورد دیگر گربه سانان نادر ایران مانند گربه شنی ، سیاهگوش ، گربه پالاس و کاراکال بررسی های جدی برای شناسایی رفتار گونه ها وجود دارد. حتی در مورد گونه های بسیار بحث انگیز مانند گرگ هنوز اطلاعات دقیق در مورد مهاجرت و تولید مثل آنها وجود ندارد که تلاش مضاعفی برای تحقیقات روی آنها می طلبد.

تصویر توله پلنگ از پوریا سپهوند ، پارک ملی گستان .

محمد بهشتی زواره
توضیحات (0)