وبگاه مجله الکترونیکی گربه سانان ایران ، پایگاهی برای منتشر کردن مقالات ، تصاویر و عکسهای حیات وحش ایران بویژه گوشتخواران است . گوشتخواران در راس هرم زیستی قرار دارند ، معمولا بیشترین واکنش را به تغییرات زیستگاه نشان میدهند ، تخریب زیستگاه ، شکار بیرویه و بسیاری از مشکلات امروز حیات وحش ایران همگی در گوشتخوارن نمود پیدا میکند . چرای دام هم اکنون باعث کاهش جمعیت سمداران در زیستگاههای گوشتخواران شده است و بسیاری از گوشتخواران ایران را در معرض خطر انقراض قرار داده است. ببر مازندران هنگامی منقرض شد که جنگلهای جلگه ای نوار ساحلی دریای خزر زیر کشت رفت و شیر ایرانی با نابودی بیشه زارهای خوزستان منقرض شد. انقراض گونه ها همگی نماد از بین رفتن زیستگاهشان هست و از این میان گوشتخواران به علت قرار گرفتن در راس هرم زیستی در بسیاری از موارد واکنش شدید تری به نابودی زیستگاه نشان میدهند. کشور ایران ، تنوع بالایی در گوشتخواران دارد ، گربه سانان ، سگ سانان ، راسوها ، کفتار ، خرس ها و راکون مجموعا 31 گونه گوشتخوار ایران را تشکیل میدهند که دو گونه آن منقرض شده است . در حال حاضر در برخی موارد مانند پلنگ ، ایران بهترین زیستگاه این گونه در غرب اسیا به شمار میرود و در بسیاری از گونه های دیگر گوشتخواران زیستگاههای غنی و گسترده ایران در کل منطقه شاخص هستند . مجله الکترونیکی گربه سانان ایران سعی دارد با شناساندن گوشتخواران و انتشار اخبار ، مقالات و تصاویر پیرامون آنها به حفاظتشان کمک کند . بویژه بایستی توجه کرد زیستگاههای ناشناخته بسیاری در کشور وجود دارد که جمعیت مناسبی از گوشتخواران را در خود جای داده است که برخی از آنها حتی از حوزه سازمان محیط زیست هم خارج هستند ، شناسایی چنین مناطقی میتواند به بقای گوشتخوران ایران کمک کند ، مجله الکترونیکی گربه سانان ایران سعی دارد در این زمینه هم فعالیت کند. لطفا نظرات و پیشنهادات خود را با ما در میان بگذارید. محمد بهشتی زواره .